Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi (OSGB) Ne Demek?

Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi yani kısa adıyla OSGB, bünyesinde iş güvenliği uzmanlığı, işyeri hekimliği ve diğer sağlık personeli istihdam eden, mevzuatta iş sağlığı ve güvenliği ihtiyacı olduğu belirtilen tüm işletmelere, kurum ve kuruluşlara hizmet veren, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yetki sertifikası verilen, iş güvenliği alanındaki tüm donanımlara sahip kuruluşlardır.

Son yapılan düzenleme ile işletmelerin iş sağlığı ve güvenliği hizmetini direkt olarak OSGB’ler aracılığıyla alması Bakanlığın da işini kolaylaştırmıştır. Binlerce İSG uzmanını, işyeri hekimini ve diğer sağlık personelini tek bir çatı altında toplayarak işyerlerine hizmet sunmak, oldukça zahmetli bir iş olacağı için, Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimleri, bu ihtiyacı karşılamak üzere Bakanlık tarafından yetkilendirilmiştir.

OSGB İş Güvenliği Uzmanlığı 2020
OSGB İş Güvenliği Uzmanlığı Nedir?
OSGB İş Güvenliği Uzmanlığı
Ortak Sağlık Güvenlik Birimi İş Güvenliği Uzmanlığı Ne İş Yapar?
OSGB İşyeri Hekimlik Görevleri
OSGB İşyeri Hekimlik Maaşları
OSGB İşyeri Hekimlik Ne İş Yapar?
OSGB İşyeri Hekimlik Nedir 2020

Bakanlık İSG KATİP modülü üzerinden OSGB’lerin tüm hizmetlerini takip edebilmekte, böylece iş güvenliği alanında görevlendirilen tüm personeli görebilmekte, yapılan çalışmaları istatistiksel, dokümantasyon ve raporlama şeklinde merkezi otorite olarak kontrol edebilmektedir.

(OSGB) Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi Nedir?

İşyerlerinin hizmet aldığı Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi nedir, tam olarak nasıl hizmet sunmaktadır, işyerleri kendilerine en yakın OSGB’yi nasıl bulabilirler sorularının cevaplarına bakalım.

OSGB, iş sağlığı ve güvenliği ihtiyacını gidermek üzere Bakanlık tarafından yetkilendirilmiş taşra organizasyonlarıdır. Merkez Ankara olmak üzere hemen hemen her ilde örgütlenme şeması oluşturarak işyerlerinin ayağına İSG hizmetleri götürülmektedir. Böylece hem mevzuattaki beklentiler karşılanmakta hem de pratikte İSG hizmetleri en yakın birim sayesinde uygulanabilmektedir.

OSGB İşyeri Hekimlik
Ortak Sağlık Güvenlik Birimi İş Güvenliği Uzmanlığı Nedir?
Ortak Sağlık Güvenlik Birimi İş Güvenliği Uzmanlığı
OSGB Yasal Düzenlemeler

Ortak Sağlık Güvenlik Birimi Hakkında Yasal Düzenlemeler

Ortak Sağlık Güvenlik Birimlerinin adı ilk defa İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliğinde görülmüştür. 4857 Sayılı İş Kanunundan esinlenerek oluşturulan bu yönetmelikte 27 Kasım 2010 yılında yapılan düzenleme ile açık şekilde tanımlanarak, görev, yetki ve sorumluluklarının çerçevesi çizilmiştir.

İş güvenliği çalışmalarının yasal düzenleme olarak daha genel bir tabloya oturtulması amacıyla 2012 yılında 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu hazırlanarak yürürlüğe girmiştir. Bu kanun ve ilgili yönetmeliklerde yapılan düzenlemeler ile Ortak Sağlık Güvenlik Birimleri fatura kesebilen kuruluşlar olarak İSG çalışmalarındaki yerini almıştır.

Böylece yasal düzenlemeler tamamlanmış olup iş sağlığı ve güvenliği saha çalışmalarının ağırlıkta olduğu yeni bir dönem başlamıştır.

osgb görev, yetki ve sorumlulukları

Ortak Sağlık Güvenlik Birimi Avantajları Nelerdir?

İş güvenliği alanında yapılan ilk düzenlemelerde tüm işyerlerine İSG uzmanı ve işyeri hekimi çalıştırma zorunluluğu getirilmiş idi. Ancak bunun işletmelere maliyeti ve piyasada yeterli sayıda uzman olmaması nedeniyle işyerlerinin daha kolay şekilde İSG hizmeti almasının yolu açılmıştır. OSGB firmaları aracılığıyla işletmeler İSG hizmeti satın alabilmeye başlamıştır.

Çalışan sayısı ve tehlike sınıfına göre A, B veya C sınıfı iş güvenliği uzmanı ihtiyacı olan tüm işyerleri OSGB firmalarından uzman çalıştırma yöntemini benimsemişlerdir. Böylece çok büyük fabrikalar ve işletmeler haricinde diğer işyerleri bünyelerinde uzman istihdam etmeden, OSGB firmalarından belirli süre ve şartlarda iş sağlığı ve güvenliği uzmanı, işyeri hekimi ve diğer sağlık personeli görevlendirmeyle, ihtiyacı olan İSG hizmetlerini alabilmektedir.

Bakanlığa karşı işverenlerin belirli sorumlulukları olsa da iş güvenliğinin reel yükü OSGB firmalarının omzunda olmaktadır. OSGB firmaları aracılığıyla kurullar tarafından alınan tüm kararların ulusal anlamda uygulanabilirliği kolaylaşmaktadır. Binlerce işletmeye duyurmak yerine sayısı belli OSGB firmaları aracılığı ile hizmetlerin aynı standartlarda yürütülmesi sağlanmaktadır.

is guvenligi uzmani bilinmesi gerekenler

Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi Nasıl Açılır?

Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi bünyesinde yeteri kadar uzman barındırarak Çalışma Bakanlığına başvurabilmektedir. Elbette gerekli fiziksel şartlar ve donanımlar da istenmekte olup, bünyesinde tam zamanlı olarak iş güvenliği uzmanı, işyeri hekimi ve diğer sağlık personeli profesyonellerinden en az birer kişi istihdam etmesi lazımdır.

Bu uzmanların yürütecekleri işleri takip eden, sözleşmelerini imzalatan ve istatistiki verileri toparlayan sorumlu müdür de OSGB firmalarının açılışında istenen şartlardan biridir. Mevzuatta gerekli olan şartları taşıyan başvurulara olumlu cevap verilmektedir. OSGB firmaları bulundukları çevrelerde binlerce işletmeye hizmet veren ve oldukça önemli bir işlev yürüten firmalar haline gelmiştir.

İşletmelerin ve işyerlerinin zorunlu olarak almaları gereken iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerini Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimlerine başvurarak tanımlatmaları gerekir. Çalışan sayısına göre bu işyerlerine eğitimler verilmekte, periyodik sağlık muayeneleri yapılmakta, işaretler ve levhalar yerleştirilmekte ve İSG hizmetlerinde genel bir rehberlik yapılmaktadır.

is guvenligi uzmani haklari

OSGB’de kimler çalışabilir?

Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimlerinde alanında eğitim almış ve Çalışma Bakanlığının uzmanlık sınavını kazanmış tüm iş güvenliği uzmanları, işyeri hekimleri ve diğer sağlık personelleri çalışabilir.

İş güvenliği uzmanı olabilmek için önce 2 yıllık iş sağlığı ve güvenliği bölümünü bitirmek ardından ÖSYM’nin yaptığı C sınıfı iş güvenliği uzmanlığı sınavından yeterli puanı almak gerekir. Daha sonra ise Çalışma Bakanlığına lisans için başvurup iş sağlığı ve güvenliği uzmanı ünvanını yetkili birimden elde etmek gerekir.

Uzmanlık belgesini elde ettikten sonra bir Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimine iş başvurusunda bulunarak tam zamanlı sözleşme imzalayabilirsiniz.

OSGB’lerde işyeri hekimi olarak çalışabilmek için ilkin bir Tıp Fakültesinden mezun olup doktor ünvanını almak gerekiyor. Daha sonra Çalışma Bakanlığının işyeri hekimliği sınavında başarılı olup OSGB firmasında tam zamanlı olarak çalışmaya başlamak gerekiyor.

Diğer sağlık personeli için de aynı prosedür aynı sırayla geçerli olmaktadır. ÖSYM’nin yaptığı sınavda başarılı olarak bir Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi ile tam zamanlı olarak anlaşmak gerekmektedir.

osgb yetki ve sorumluluklari

OSGB Görev, Yetki ve Sorumlulukları

Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimlerinin görev, yetki ve sorumlulukları İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliğinden açık şekilde belirtilmektedir. İşyerlerine iş güvenliği hizmeti vermekle yükümlü olan bu firmalar Bakanlık tarafından yetkilendirilen firmalardır. Bünyesindeki iş güvenliği uzmanı, işyeri hekimi ve diğer sağlık personeli ile işyerlerinin tüm İSG hizmetlerini tehlike sınıflarına göre karşılamak sorumluluğunu taşımaktadırlar.

Çok tehlikeli, tehlikeli ve az tehlikeli şekilde sıralanan işyerlerinin çalışan sayısına göre belirli eğitimlerden geçirilmesi, tehlike sınıfının gerektirdiği çalışmaların yapılması ve önlemlerin alınması, yangın ve deprem gibi felaketler için tatbikatlar yapılması OSGB firmaları tarafından yapılmaktadır.

Ayrıca işletmelerin risk analizi ve acil durum eylem planlarının hazırlanması da İSG uzmanlarının koordinesinde OSGB firmaları tarafından yapılır. İşveren ile sözleşme karşılığında anlaşan  OSGB firmaları, profesyonel iş sağlığı ve güvenliği hizmeti sunarak, meslek hastalıklarının ve iş kazalarının önlenmesi için mücadele etmektedirler.

Tüm bu sebeplerden ötürü işletmelerin kendi sınıflarına uygun iş güvenliği hizmeti alması için alanında uzman kişilerden oluşan OSGB firmaları ile anlaşmaları uygun olacaktır. En yakın OSGB firması ile anlaşılması hizmetlerin yerinde ve sürekli olarak devam ettirilmesi için uygundur. Aylık belirli saatler görevlendirilen iş güvenliği uzmanı ve işyeri hekimi ile koordineli ve bilgi paylaşımı yaparak yürütüle niş güvenliği hizmetlerinden herkes fayda sağlar.

Çalışanların sağlığının korunması, bilgilendirme yapılması, eylem planlarının hazırlanması, başta can kaybını önleyeceği gibi mal kaybının da önüne geçerek işletmelerin ekonomik yapılarına da güvenli bir katkı sağlamış olur. OSGB firmaları Türkiye’nin dört bir yanında faaliyetlerini sürdürmekte, uzmanları aracılığı ile işyerlerinin profesyonel iş sağlığı ve güvenliği hizmeti almalarını sağlamaktadır.

Yorum ekle


Güvenlik kodu
Yenile

General Osgb


Adres Bilgileri

Güncel Haberler

Gelişmelerden kolayca haberdar olmak için E-Bültenimize kaydolun