İş Güvenliği Uzmanı

İş yerlerinde güvenli bir çalışma ortamı sağlamak, çalışanların sağılığını ve yatırımların güvenliğini korumak için pozitif çalışma koşulları sağlamak konusunda iş güvenliği uzmanı hizmeti verilmektedir. İş yerinin çalışma şartlarının kanunlarda istenilen şekilde iyileştirilmesi, geliştirilmesi, sürdürülmesi ve muhafaza edilmesi hizmetlerini içerir.

İş güvenliği uzmanlığı hizmeti 4857 sayılı İş Kanunu çerçevesinde sınırları çizilmiş bir hizmettir. İlgili kanunun değişik 81. Maddesi ile 82. Maddesinde iş güvenliği hizmetini kimlerin verebileceği açık bir şekilde belirtilmiştir. Aynı kanunda işyerlerinin iş güvenliği uzmanı istihdam etme veya sözleşme ile çalışma zorunluluğu da belirtilmektedir.

Is Guvenligi Uzmani Kimler Olabilir
Is Guvenligi Uzmani Kursu
Is Guvenligi Uzmani Maas
Is Guvenligi Uzmani Nasil Olunur

İş sağlığı ve güvenliği nedir?

Son yılların popüler alanlarından biri haline gelen iş sağlığı ve güvenliği nedir sorusunu kanunlarda zorunlu tutulan tüm işyerleri öğrenmek zorundadır. Sadece iş yerlerini veya yatırımcıları değil işçileri ve diğer çalışanları da ilgilendiren bu güvenlik hususları genel anlamda iş alanındaki herkesi ilgilendirmektedir.

İşin yapıldığı ortamda işçi sağlığının esas alınmasını gerektiren iş sağlığı ve güvenliği hizmetleri mesleki risklerin bertaraf edilmesiyle ilgilenir. Bu konuda gerekli önlemlerin alınmasını iş yeri sahiplerinden talep eder. İş sağlığı uzmanı, iş yerinin devlete karşı olan işçi güvenliği sorumluluğunu yerine getirmesine yardımcı olur. Bunu teknik donanımıyla yapar.

İş güvenliğinin amacı

Uzmanlar tarafından yürütülen iş güvenliğinin amacı, genel olarak işyeri ve çalışanları korumaktır. Özellikle işçilerin meslek kazalarına karşı veya hastalıklarına karşı korunması, genel sağlıklarının bir bütün halinde tutulmasıdır.

İş güvenliğinin temel amacı işçi sağlığı olsa da özel amaçları arasında mal güvenliğini sağlamak da vardır. Can ve mal güvenliği birbirinden bağımsız düşünülmemelidir. İşyerindeki materyallerin korunması iş kazalarına karşı önlem alınması başlığı altında işçi sağlığını korumak amacı taşır.

Her ne kadar çok ilgili gibi görünmese de iş güvenliğinin bir diğer amacı işçilerin mali haklarının korunmasıdır. Özellikle iş kazaları ve meslek hastalıklarına karşı kanunların iş güvenliği uzmanları tarafından işletilmesi, işçilerin bu gibi talihsiz durumlarda ekonomik haklarının korunmasını sağlar. Bu nedenle çok boyutlu olarak çalışanların ekonomik hakları da iş güvenliği kapsamına girer.

Is Guvenligi Uzmani Nedir
Is Guvenligi Uzmani Sertifikasi
Is Guvenligi Uzmani Sinavi
Is Guvenligi Uzmani

İş güvenliğinin önemi

İş sağlığı ve güvenliği, kanunlarla çerçevesi çizilmiş bir bilim dalı olduğundan iş güvenliğinin önemi oldukça büyüktür. İşçilerin sağlıklarının korunması, işverenlerin yasal problem yaşanmamasına neden olur. Ayrıca işçi sağlığının korunması üretim sürecinde eleman eksikliği yaşanmamasını sağlayacağından işyerinin ekonomik hamlelerinin de devam etmesine katkı sağlar.

Herhangi bir iş kazasında tüm çalışanların moral ve motivasyonu azalacağından sadece kaza geçiren ferdin değil herkesin üretim sürecinde negatif tutumla dahil olmasına neden olur. İş kazası riskinin her daim olabileceğini düşünerek alınan önlemler dikkatin üst seviyede olmasını sağlayacağından diğer detayların da atlanmamasına yardımcı olur.

İş güvenliğinin tanımı

İş kazalarına karşı alınacak tüm önlemler iş güvenliğinin tanımıdır. Ortak Sağlık Güvenlik Birimi (OSGB) aracılığıyla kanunda belirtilen tüm işyerleri ve firmalara iş güvenliği uzmanı görevlendirmesi yapılır. Uzman görevlendirmesinin yanında bir de işyeri hekimi sözleşme ile görevlendirilir.

Önceden manuel yapılan işlemler şimdi yerini elektronik ortamda kullanılan sistemlere bırakmıştır. Tek bir merkezden İSG Katip sistemi ile ülkemizdeki tüm iş güvenliği uzmanlarının takibi yapılmaktadır. Genel raporlama ve değerlendirme süreci için fevkalade güzel bir dijital sistemdir.

İSG Katip sistemi üzerinden OSGB’lerin iş güvenliği uzmanı ve işyeri hekimi görevlendirmeleri yapılmaktadır. Sürekli eğitimler verilerek İş Güvenliği ve Sağlığı standartlarının uygulanması sağlanır. Bir önlemler dizisi şeklinde işçilerin sağlıkları ve dolayısıyla işyerinin menfaatleri koruma altına alınmış olur.

General Osgb